نمایش یک نتیجه

25,500 تومان

ساخت ساختمان های بتن مسلح و بتن پیش تنیده مطابق با مقررات ایمنی و ملاحظات مرتبط با حوادث مانند زلزله و انفجار یک چالش بزرگ مالی و وابسته به فناوری است که در سال های آینده به یک مسئله اجتماعی اقتصادی بزرگی تبدیل می شود. بررسی سازه های مهندسی موجود، خطاهای اولیه طراحی و یا [...]