نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مزیت های کلیدی رقابتی در ارائه خدمات با کیفیت بالا و افزایش رضایت مشتری نهفته است (Ismail, Madi & Francis, 2009; Shemwell, Yavas & Bilgin, 1998). کیفیت خدمات به عنوان هدف نهایی ارائه دهندگان خدمات شناخته شده است (Sureshchandar, Rajendran & Anantharaman, 2002). کیفیت خدمات و رضایت مشتری دو [...]