نمایش یک نتیجه

19,700 تومان

ایده های تحلیل گران بازار سرمایه از جمله موضوعات پژوهشی محققان متعددی چون Bjerring و غیره بوده است. برخی از توصیه ها، قیمت های هدف و پیش بینی های سود به ازای سهام برای شناسایی اثر آن پیش بینی ها و توصیه ها در قیمت سهام استفاده کرده اند در حالی که سایرین توانایی تحلیل [...]