نمایش یک نتیجه

13,200 تومان

در این مطالعه، با استفاده از داده های مربوط به 1342 حاملگی منحصر به فرد، و با فرزندان 12 الی 32 ساله، پدران و مادران آن ها، ما به بررسی ارتباط بین سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری (MSDP) و نتایج فرزندان شامل: وزن زمان تولد پایین، تولد زودرس، درمان ناتوانی آموزشی، موفقیت تحصیلی پایین، [...]