نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

ارسطو پس از مشاهده ی اینکه دم مارمولک پس از قطع شدن، قادر به احیای دم بودند، درگیر این موضوع شد. بازسازی – توانایی بازسازی و توسعه مجدد قسمت های از دست رفته بدن – برای قرن ها در افسانه ها و اسطوره ها نمایش داده شده است. امروزه، شواهد جمع آوری شده نشان می [...]