نمایش دادن همه 2 نتیجه

16,500 تومان

روش کلامپ هایپرانسولیمینیک یوگلیسمیک بطور کلی به عنوان یکی از استانداردها برای ارزیابی حساسیت انسولین در نظر گرفته شده است، که تنها تاثیر انسولین اگزوژن را بر مصرف گلوکز، تحت شرایط حالت پایدار در طول وضعیت ناشتا را اندازه گیری می کند که وضعیت ناشتا در دسترس بودن گلوکز محیطی را نشان می دهد [1–3]. [...]

14,000 تومان

علی رغم معرفی درمان با پمپ انفوزیون مداوم انسولین زیر جلدی در 35 سال پیش ، انتقال وسیع این تکنولوژی به عملکرد کودکان دیابتی تنها در 15 سال اخیر رخ داده است. افزایش استفاده از پمپ در طب کودکان با پیشرفت در شناخت اهمیت کاهش سطح  HbA1c برای به تاخیر انداختن یا پیشگیری از عوارض [...]