نمایش یک نتیجه

10,500 تومان

نقش مهم دمای عملیاتی در رابطه با بهره وری الکتریکی دستگاه های فتوولتائیک (PV)، همانطور که از توجهات جامعه علمی به آن می توان متوجه شد، چه یک ماژول ساده باشد یا یک کلکتور حرارتی PV، و یا آرایۀ فتوولتائیک ساختمان یکپارچه (BIPV) ، بخوبی ایجاد و ثبت شده است. همبستگی های بسیاری وجود دارد [...]