نمایش یک نتیجه

26,700 تومان

هوشمندی دسته جمعی (SI) یک رشته رو به رشد حوزه مطالعاتی است که حاوی رویکرد نسبتاً مطلوبی نسبت به روش های سنتی برای حل مسئله  غالب حوزه های مهندسی است. SI با تقلید آموخته های حاصل از رفتار اجتماعی حشرات و جانوران برای نمونه: ACO، زنبور عسل بدلی (ABC)، مگس آتش (FF) و بات عسل [...]