نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

حل خودکار مسئله با یک کامپیوتر دیجیتالی ، جست و جوی مداوم محققان در ریاضیات ، علم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر بوده است .اکثر مشکلات پیچیده (هم چنین مشکلات NP) نمی توانند با استفاده از روش های دقیق و برشمردن همه ی راه حل های ممکن  و جست و جوی برای بهترین راه حل (مقدار [...]