نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

مواد جامدی که با الیاف مسلح‌ می‌شوند معمولاً بصورت جامداتی همگن مدل‌ می‌شوند که در راستای الیاف قابلیت انبساط ندارند. مشخصه الیاف میدان بردار مماسی واحد N(x) در وضعیت اولیه است که با جسم تغییرشکل‌ می‌دهد،  در نتیجه با میدان بردار مماسی n(x) پس از تغییر شکل شناخته‌ می‌شود. ماده در راستای الیاف غیرقابل‌انبساط است [...]