نمایش یک نتیجه

13,500 تومان

رقابت جهانی در حال رشد و همکاری و یکپارچه سازی عمومی فعالیت های تولیدی یک چالش لجستیکی برای هماهنگ سازی زنجیره تامین کامل را در فعالیت های جریان رو به بالا تا روبه پایین ایجاد کرد ( گبینی و همکاران 2009 ) . تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مشتریان از طریق [...]