نمایش دادن همه 2 نتیجه

13,000 تومان

علاقه فعلی به درمان های طبیعی و طب سنتی انگیزه تحقیق مربوط به گیاهانی است که به طور سنتی برای درمان دیابت مورد استفاده قرار گرفته اند. در سال های اخیر، مقالات در انتشار متون تحقیقاتی که در آنها اطلاعاتی در مورد تعداد زیادی از گیاهانی که در سراسر جهان به عنوان داروهای ضد دیابت [...]

12,800 تومان

گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) بسیاری وجود دارند که نقش های محوری در فیزیولوژی عروقی (شکل 1) و پاتوفیزیولوژی ایفا می نمایند که مهمترین آن ها عبارتند از: اکسید نیتریک (NO)، سوپراکسید (O2·−)، پراکسید هیدروژن (H2O2) و پراکسی نیتریت (ONOO·−). اکسید نیتریک (NO) معمولاً به وسیله سنتاز اکسید نیتریک اندوتلیال (eNOS) در عروق تولید می [...]