نمایش یک نتیجه

28,500 تومان

ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان یکی از مهم ترین چالش های هر سازمان است. بقای هیچ شرکتی امکان پذیر نیست، مگر این که آن شرکت بتواند تعداد کافی از مشتریان راضی را جذب و حفظ کند. عملکرد موفق شرکت ها به ایجاد ارزش متمایز خدماتی بستگی دارد که به شیوه ای موثر برای [...]