نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

تحصیلات از راه دور دارای پیشینه ای است که تقریبا به دو قرن پیش میرسد و در این دوره، تغییرات زیادی در نحوه ی یادگیری و ارتباطات ایجاد شده است. برای تناظر های اولیه به صورت گسترده از خدمات پست استفاده میشد و سپس این روش ها از خدمات اینترنتی استفاده می کرد، زیرا جامعه [...]