نمایش یک نتیجه

11,500 تومان

مفسران در سال های اخیر درباره  نیاز به مقررات حسابداری نگران بوده اند . در نتیجه ، چندین کشور به تماس توسط حرفه هایی برای تصویب مقررات پاسخ داده اند . تلاش هایشان به تصویب قانون Sarbanes – Oxley  توسط کنگره آمریکا در جولای 2002 ، قانون اتحادیه اروپایی 1606/2002 ، قانون برنامه اصلاحات اقتصادی [...]