نمایش دادن همه 2 نتیجه

28,000 تومان

رضایت از کیفیت به عنوان وسیله ای برای ارزیابی موفقیت خدمات در زمینه های بازاریابی، اقتصادی و مدیریت استراتژی شناخته شده است (Lo¨fgren et al., 2011; Mittal et al., 1998). به عنوان مثال، رضایت از کیفیت یک شاخص کافی برای سودهای آینده شرکت است (Kolter 1991) و می تواند به عنوان معیاری برای شناخت عملکرد [...]

26,100 تومان

در این مقاله، ما تاثیر ارزش و رضایت مشتری را بر وفاداری مشتری در صنعت بانکداری خصوصی بررسی می کنیم. به منظور بررسی تفاوت ها در ارزیابی ارزش خدمات، رضایت مشتری  وفاداری مشتری که در اثر متغیرهای اجتماعی – جمعیت شناختی ایجاد می شود تحلیل واریانس (ANOVA) را انجام می دهیم. از آنجایی که اکثر [...]