نمایش یک نتیجه

2,800 تومان

«طرفدار هنری هستم که انسانی است، یعنی کیهانی، اگرچه ضرورتاً دشوار یا هر آنچه که چاره‌پذیر باشد.» «گهری» مقدمه – فرانک اون گهری شروع فعالیت‌های حرفه‌ای گری، با تشدید دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی مصادف شد. امواجی که، پس از 1968 فروپاشی و شکست ساختارهای پیشین را می‌طلبید. نگرش تازه گهری، صرفاً به احیای سیمای مجسمه‌ای [...]