در حال نمایش یک نتیجه

5,000 تومان

جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دو پارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نیافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه [...]