در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی [...]