در حال نمایش یک نتیجه

10,000 تومان

طی دو دهه اخیر در جهان تحولات و تغییرات شگفت آوری روی داده است که از آن جمله می‌توان به فروپاشی نظام کمونیسم و حکومت های دولت مدار در شوروی و اروپای شرقی و در نتیجه شکست نظریه دخالت دولت در امور اقتصادی اشاره نمود. اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و ترویج و بها دادن به [...]