در حال نمایش یک نتیجه

27,300 تومان

حفره‌زایی یک پدیده فیزیکی شناخته شده است که در کاربردهای تکنیکی مختلفی رخ می‌دهد. وقتی که فشار پایین‌تر از فشار بخار اشباع مایع بشود ، کاویتاسیون اتفاق می افتد. کاویتاسیون مسئول مسائلی مانند فرسایش ، سروصدا و لرزش(ارتعاش) هایی که می‌تواند منجر به خرابی ماشین‌های توربو به عنوان مثال پروانه‌ها گردد ، می‌باشد. در درک [...]