در حال نمایش یک نتیجه

4,500 تومان

کیفیت تضمین می‌کند که در اصل متکی به بازرسی آیتم های از قبیل تولید شده است و این به عنوان نمونه برداری پذیرش اشاره می‌شود . این نمونه برداری در قسمت تکمیلی فصل شرح داده خواهد شد. تلاش های کنترل کیفیت که طی تولید روی می دهند بعنوان کنترل فرآیند آماری اشاره می شوند و [...]