در حال نمایش یک نتیجه

9,000 تومان

زانو، بزرگترین و پیچیده ترین مفصل در بدن است، از مفصل های لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پاتلوفمورال تشکیل شده است و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند. مجموعه زانو با فلکسیون و اکستانسیون، موجب کوتاه و طویل شدن عملکردی اندام تحتانی می [...]