در حال نمایش 3 نتیجه

14,000 تومان

حادثه و بیماری قابل پرداخت بودن نتایج ناشی از حادثه در بیمه حوادث با توجه به تعریف حادثه، مستلزم آن است که بین حادثه و نتیجه آن رابطه مستقیم علت و معلولی وجود داشته باشد. ممکن است به علت تقارن، رابطه علت و معلولی مشکل باشد که در این صورت سه حالت قابل تصور است: [...]

2,500 تومان

در نظام نوین اقتصاد جهانی، که بسیاری از قیود تحمیل شده بر اقتصاد جهانی برچیده شده و در نتیجه‌ فرایندهایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند روبه رشد همگرایی های منطقه ای تعریف مرز و حدود اقتصاد کشوره به شدت دچار تحول گردیده است، به جرأت می توان گفت که هیچ کشوری، به ویژه اگر [...]

14,500 تومان

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی [...]