در حال نمایش یک نتیجه

2,600 تومان

لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار [...]