در حال نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

استراتژی های مزیت رقابتی هوارد و همکاران، (1999) بر این باور بودند که اگر به طراحی ISs و توسعه استراتژی به طور همزمان پرداخته شود، مزیت رقابتی استراتژیک را می‌توان کسب کرد (هوارد و همکاران، 1999). مدل پورتر، نیروهای تاثیر گذارنده بر مزیت رقابتی در بازار را شناسایی می نماید. موردی که مورد علاقه بسیاری [...]