در حال نمایش یک نتیجه

5,000 تومان

آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرایم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء و نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص [...]