در حال نمایش یک نتیجه

12,800 تومان

کف کردن روغن باعث عدم روغنکاری (عدم تشکیل فیلم روغن) سر رفتن روغن، عدم انتقال نیرو (در روغنهای هیدرولیک) محسوس نگه داشتن هوا در سطح روغن و کمک به تسریع اکسیداسیون روغن و غیره می‎شود لذا به روغن مواد افزودنی ضد کف Anti – foam اضافه می‎شود. روغنهای هیدرولیک از لحاظ خاصیت کف وضعیت ویژه [...]