در حال نمایش یک نتیجه

6,200 تومان

بازیابی اطلاعات می‌تواند به ساخت آنتولوژیها و کاربرد مؤثر و مفید آنها، کمک کند. ما از استخراج واژه اصلی مبتنی بر ترکیب و تجانس (Collocation)، جهت ارائه مفاهیم جدید، استفاده و در مورد ارائه ارتباط وسیع جهت اتوماتیک سازی جمعیت آنتولوژی با مثال، مطالعه می‌کنیم. ما، متدهای خود را در تنظیم پروژه کتابخانه دیجیتال، با [...]