در حال نمایش یک نتیجه

5,200 تومان

کلیات: قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکات زیر رعایت شده باشد: الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی ب- نشست زمین ناشی از حرکت و لغزش کلی در زمینهای ناپایدار پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاکهای مجاور و حفر چاه [...]