در حال نمایش یک نتیجه

1,200 تومان

بانکداری الکترونیک در کشور ما (ایران) در حالیکه فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن [...]