در حال نمایش یک نتیجه

4,800 تومان

بازار مالی از 2 بخش تشکیل شده است : بازار پول و بازار سرمایه در بازار پول اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سپرده عرضه می شود  اوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود . بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یک سال است معامله می شود [...]