در حال نمایش یک نتیجه

18,500 تومان

تست نرم افزار یکی از مهم ترین ابزار برای تضمین کیفیت نرم افزار است. آمار نشان می دهد که آزمایش نرم افزار، بطور کلی بیش از 50% هزینه کلی توسعه نرم افزار را در بر می گیرد (1). با افزایش پیچیدگی نرم افزار، آزمایش نرم افزار دشوارتر و هزینه برتر می شود. چگونگی انتخاب چند [...]