در حال نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

بسیاری از کاربردهای مهندسی حرارتی در تبادل گرمای خورشیدی، ابزار تبدیل انرژی حرارتی و جمع کننده های خورشیدی برای فرایند همرفت انتقال گرما در کانال­ها بسیار مهم می باشد. بنابراین هنگام فرآیند انتقال گرما در کانال­ها، پیش­بینی انتقال گرما، بسیار حائز اهمیت می­باشد. افزایش انتقال گرما در کاربردهای مهندسی و تحقیقات آن، توجه بسیاری از [...]