در حال نمایش یک نتیجه

19,600 تومان

با توجه به نیاز انرژی در سراسر جهان با افزایش قیمت نفت و گاز همراه با محدودیت های زیست محیطی و نگرانی ها در مورد امنیت تامین انرژی در حال رشد است، انتظارات از انرژی هسته ای که می تواند انرژی پاک و اقتصادی را تامین کند، افزایش می یابد. براساس آژانس بین المللی انرژی [...]