در حال نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

در سال های اخیر، فناوری تولید پراکنده (DG) یک موضوع با بررسی های شدید شده است و نگرانی های جهانی برای حفاظت محیطی، موضوع ذخیره انرژی، افزایش پیچیدگی توان باد، تولید توان فتوولتائیک و سایر فن آوری های انرژی تجدید پذیر را افزایش داده است. بعد از اتصال DG به شبکه توزیع، ساختار، عملکرد و [...]