در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

واحدهای اندازه گیری فازور (PMUs) برای مهندسین قدرت بیشتر و بیشتر مهم و جذاب هستند، زیرا می توانند اندازه گیری هماهنگ و آنی فازورهای ولتاژ و جریان را ارائه دهند. تا همین اواخر، به دلیل دشواری های فنی در اندازه گیری های هماهنگ از نقاط دور، امکان اندازه گیری زاویه فاز ولتاژ باس به صورت [...]