در حال نمایش 2 نتیجه

7,500 تومان

جنگ الکترونیک در واقع چیزی نیست جز تلاش برای «خوب دیدن دشمن» و در عین حال «دیده نشدن توسط او» به عبارت دیگر هر گونه تکنیک و تکنولوژی تأثیرگذار  بر وسائل الکترونیکی که توانایی عمل کرد یک سیستم دفاعی را کاهش می‌دهد جنگ الکترونیک نام دارد. و هر گونه تکنیک و تکنولوژی که جهت حذف [...]

6,500 تومان

روش های آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیت ها مقدمه روش های تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلول های الکترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روش هایی است که انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله [...]