در حال نمایش یک نتیجه

6,500 تومان

روش های آزمایشگاهی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت منفرد و متوسط یونی الکترولیت ها مقدمه روش های تجربی متفاوتی جهت اندازه گیری ضرایب فعالیت محلول های الکترولیت مورد استفاده قرار گرفته است. این روش ها به دو بخش تقسیم می شوند بخش اول شامل روش هایی است که انحراف فعالیت جسم حل شده با معادله [...]