در حال نمایش یک نتیجه

21,500 تومان

ایجاد Tسل­های تنظیمی سلول­های Treg، ایمنی در برابر یک طیف متنوعی از آنتی ژن­ها، از جمله، آنتی ژن­های خودی، آنتی ژنهای مشتق از باکتری­های هم غذا، و آلرژن های محیطی را افزایش می­دهند (1). سلول­های Treg نمو یافته در تیموس، سلول­های (Treg (tTreg مشتق از تیموس نامیده می­شوند. سلول­های Treg توسط بیان یک فاکتور رونویسی Foxp3 [...]