در حال نمایش یک نتیجه

9,000 تومان

یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افراد آن جامعه است.شغل مرتبط با تواناییهای استعدادهای ذاتی هر فرد امری است که هر شخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد . اما مشکل زمانی به [...]