در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

پدیده خوردگی پدیده‌ایست الکتروشیمیایی که در اثر همجواری سطوح و جداره‌های خارجی اجسام با محیط مجاور بتدریج و با مرور زمان در این سطوح بوجود خواهد آمد. خوردگی ممکن است از نوع شیمیایی : خوردگی در اثر مواد شیمیایی EROSION  : خوردگی در اثر برخورد ذرات جامد معلق در سیال عبور کننده با سطح CORROSION [...]