در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

در ژاپن بسیار مشهور است که ساختمان های زیادی با بتن های تقویت شده که توسط کدهای طراحی مقاوم به زلزله های قدیمی قبل از سال 1981 ساخته شده بودند، در زمین لرزه های سال 1995 تخریب شدند. سپس، دولت ژاپن چندیم موضوع سیاسی مهم را درباره ی این موضوع از سال 1995 قبول کرد [...]