در حال نمایش یک نتیجه

5,200 تومان

اغلب موسسات آموزش بطور روزانه بدون طرح توسعه شرکت می‌کنند تعداد زیادی که ارزیابی تلاشهای پیشرفته که معمولا تماس هایی قسمت به قسمتی هستند . مدیریت کیفیت جامع (TQM)   برای طرح های طولانی مدت ترغیب می شوند که هم پویا هست sihe  طرح موضوعی برای بازدید و اصلاح مداوم است . برای تضمین قبول و [...]