در حال نمایش یک نتیجه

10,000 تومان

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیب های انسانی گسترده‌ای را به همراه آورد. شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دارد. لذا از شبکه حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود. برای کاهش آسیبهای [...]