در حال نمایش یک نتیجه

14,900 تومان

عدم قطعیت در ارزیابی استراتژیک زیست محیطی (SEA) به طول دو دهه به عنوان موضوعی مهم در منابع مطرح شده است. به طور مثال در مراحل اولیه SEA، لی و والش (1992) اعلام کردند که “اطمینان از مواجهه رضایت بخش با عدم قطعیت در تمام مراحل فرایند ارزیابی” به احتمال زیاد یکی از مهم ترین [...]