در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

آزمایشات سایش مفاصل مصنوعی و مواد آنها، زمانبر هستند، چرا که انتظار می رود ایمپلنت ها برای چند دهه، بدون مشکل کار کنند. این آزمایشات نمی توانند با افزایش سرعت لغزش به یک  سطح غیر فیزیولوژی، که بسیار بالاتر از 50 mm/s است، تسریع شوند؛ چرا که سرعت بیش از حد ،بسته به هندسه تماس، [...]