در حال نمایش یک نتیجه

1,900 تومان

امواج الکترومغناطیسی: امواج الکترومغناطیسی اساساً نوسانهای متوالی الکترومغناطیسی هستند که از تغییرات میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی بوجود می آیند. این امواج برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارند و در خلاء نیز منتشر می‎شوند. این امواج بر اساس طول موج و فرکانس طبقه بندی می‎شوند. میکرو ویو قسمتی از طیف امواج الکترومغناطیسی که دارای [...]