در حال نمایش یک نتیجه

14,800 تومان

صنعت خرده فروشی سازمان یافته در هند یکی از مهمترین زمینه های تحقیق امروز است؛ زیرا در دهه گذشته رشد چشمگیر در این بخش صورت گرفته است. در طول دو دهه گذشته، خرده فروشان هندی با مشتریان پیچیده تر و پرتوقع تر، رقبای جدید و غالباً پیش بینی نشده داخلی و خارجی و موج پیشرفت [...]