در حال نمایش یک نتیجه

22,600 تومان

با توجه به توزیع غیرخطی تنش‌ها در تیرهای عمیق بتن تقویت شده، مناسب‌ترین برای طراحی چنین عناصر ساختاری یک مدل sturt-tie یا تجزیه و تحلیل غیرخطی است. تجزیه و تحلیل مدل sturt-tie از المان بتن تقویت شده، یک جایگزین برای روش‌های معمول از تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است و طراحی به طور [...]